آگهی مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت درنگ و قراول خانه واقع در شهرستان دشتستان

1401/2/24 0:0

آگهی مناقصه عمومی

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث خانه های بهداشت درنگ  و قراول خانه واقع در شهرستان دشتستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000028

خانه بهداشت درنگ

86 مترمربع

856.983.076

11.840.525.350

پیاده رو

53مترمربع

802.076.770

دیوار

70مترطول

3.150.923.362

محوطه

137مترمربع

1.346.136.047

جمع کل(ریال)

17.139.661.529

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000029

خانه بهداشت قراول خانه

86 مترمربع

866.010.426

11.840.525.350

پیاده رو

53مترمربع

802.076.770

دیوار

74.5مترطول

3.455.098.068

محوطه

114مترمربع

1.222.508.338

جمع کل(ریال)

17.320.208.526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/2/25لغايت 1401/2/28تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/2/29   لغايت 1401/3/8 تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/3/8  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.احداث     خانه.های.بهداشت     درنگ.وقراول.خانه     شهرستان.     دشتستان    
   

تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >